Instytut Świecki VDB

INSTYTUT ŚWIECKI VDB

Ochotniczki Księdza Bosko są międzynarodowym Instytutem Świeckim na prawie papieskim. Początki datują się na rok 1917. Powstał w środowisku salezjańskim, w Turynie. W latach 50-tych ub. wieku zaczął wychodzić poza granice Włoch, a następnie poza granice Europy. Obecnie liczy ok. 1200 członkiń. Organizacyjnie dzieli się aktualnie na 27 Regionów, z czego 12 jest w Europie. Regiony dzielą się na Zespoły. Każdy Zespół oraz każdy Region posiada asystenta kościelnego, którym jest ksiądz, salezjanin. Formacja w Instytucie odbywa się bez opuszczania miejsca zamieszkania. Instytut nie prowadzi wspólnych dzieł.

Życiem Instytutu kieruje Rada Centralna wraz z Odpowiedzialną Generalną, którą wybiera Zgromadzenie Generalne zwoływane raz na sześć lat. Ostatnie Zgromadzenie Generalne miało miejsce we Frascati pod Rzymem w roku 2019. Odpowiedzialną Generalną została wybrana pani Dagmara ze Słowacji.

Początki Instytutu w Polsce datują się na rok 1972. Aktualnie w Polsce jest siedem Zespołów, które raz w miesiącu spotykają się na dni skupienia w następujących miastach: Kraków, Rabka Zdrój, Wrocław, Kielce, Lublin, Piła i Łódź.

Do Regionu Polskiego przynależą też Zespoły: na Litwie (Wilno), na Ukrainie (Korostyszew) i w Rosji (Moskwa).

Image