ETAPY FORMACJI

ETAPY FORMACJI W INSTYTUCIE

 

1. Kandydatka

Sama musi przemyśleć, przemodlić i zdecydować czego pragnie, komu chce poświęcić swoje życie, jaką drogą pójść. Zgłoszenie się do Instytutu sprawia, że dostaje pomoc w dalszym rozeznawaniu drogi życia. Towarzyszy jej jedna z Ochotniczek Księdza Bosko.

Jeśli kandydatka zdecyduje, że chce oddać swoje życie Jezusowi i wstąpić do Instytutu, pisze podanie o przyjęcie do Instytutu na okres przedaspirantatu. Do podania dołącza życiorys oraz akt chrztu z adnotacją o bierzmowaniu.

 

2. Przedaspirantat

Zwykle trwa jeden rok, jednak nie mniej niż sześć miesięcy. W tym czasie przedaspirantka rozpoznaje wolę Bożą odnośnie do swego życia. Co najmniej raz w miesiącu spotyka się z Ochotniczką, która pomaga jej lepiej poznać siebie, poznać Instytut i wymogi związane z tym powołaniem oraz uczy jak dostosowywać je do codziennych realiów życia.

Jeśli przedaspirantka zdecyduje, że chce dalej iść tą drogą powołania, pisze podanie o przyjęcie na pierwszy rok aspirantatu.

 

3. Aspirantat

Zwykle trwa 3 lata. Aspirantka jest włączona w życie zespołu VDB. Uczestniczy w comiesięcznych dniach skupienia i rekolekcjach. Co miesiąc spotyka się z delegatką ds. formacji realizując program przygotowujący do złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Jeśli w dalszym ciągu chce iść tą drogą, na koniec aspirantatu pisze podanie z prośbą o dopuszczenie do ślubów na jeden rok.

 

4. Profesja czasowa

Okres profesji czasowej trwa zwykle 6 lat. Jeśli po tym okresie profeska czasowa trwa w decyzji życia dla Boga w świecie w duchu salezjańskim, prosi o dopuszczenie do ślubów wieczystych.

 

5. Profesja wieczysta

Śluby wieczyste potwierdzają jej całkowite oddanie się Jezusowi i włączają Ochotniczkę w szeregi członkiń Instytutu na zawsze.

Bycie Ochotniczką oznacza realizację własnego powołania do świętości z zachowaniem własnego stylu myślenia i odczuwania zaczerpniętego z serca Chrystusa, według ducha św. Franciszka Salezego i Księdza Bosko. Bycie Ochotniczką jest konkretnym sposobem życia Ewangelią w świecie, z więzami ślubów, aby spełnić misję, jaką Bóg jej powierzył.

Image