AKTUALNOŚCI

Zwołanie zgromadzenia generalnego

Odpowiedzialna Generalna Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko, Olga K., ogłosiła i zwołała ósme zwyczajne Zgromadzenie Generalne Instytutu. Odbędzie się ono w lipcu 2019 r. we włoskim Frascati. Jego celem będzie wybór nowej Odpowiedzialnej generalnej i Rady centralnej na kolejne sześciolecie oraz refleksja na temat: „Posłannictwo i misja Ochotniczki Księdza Bosko dzisiaj”.
Jeszcze w tym roku każdy z 28 regionów Instytutu musi wybrać delegatki – przedstawicielki Regionów na to AG8, proporcjonalnie do liczby swoich członkiń.


Hasłem przewodnim jest: 

„Świat puka do naszego serca” – „Daj mi pić” (J 4,10)
Image