AKTUALNOŚCI

Świętujemy Jubileusz 50-lecia

Świętujemy Jubileusz 50-lecia

Refleksją z naszego jubileuszowego spotkania w Częstochowie zechciała podzielić się Aspirantka:

Wspólnota Instytutu, do którego weszłam…

Wdzięczna Panu Bogu za możliwość uczestniczenia w dziękczynnym świętowaniu Jubileuszu 50 lat VDB w Polsce, pragnę podzielić się swoimi refleksjami z uroczystego spotkania.

Od niespełna roku jestem Aspirantką w Instytucie Ochotniczek Księdza Bosko. Opatrzność Boża sprawiła, że już w początkowym etapie mojej formacji mogłam wspólnie z Instytutem przeżywać radość z pięćdziesięcioletniego istnienia VDB w Polsce.

Jubileuszowe spotkanie miało miejsce w mieście szczególnie bliskim mojemu sercu – w Częstochowie, gdzie u stóp naszej Jasnogórskiej Pani, została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna.

Swoją radość wspólnota Instytutu dzieliła z osobami zaproszonymi, które odegrały i odgrywają szczególną rolę w jej życiu. Wśród nich nie zabrakło kapłanów i sióstr zakonnych z salezjańskich zgromadzeń.

Niesamowitym przeżyciem było dla mnie osobiste spotkanie z Odpowiedzialną Generalną Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko, Przełożonym Generalnym ds. Rodziny Salezjańskiej, pełniącym funkcję asystenta duchowego Ochotniczek Księdza Bosko oraz przedstawicielkami VDB z innych krajów – Litwy, Ukrainy, Słowacji i Czech. Okazuje się, iż pomimo barier językowych możliwym jest wejście w serdeczny dialog.

Świąteczny czas Instytutu upływał w atmosferze wzajemnej życzliwości i radości z rodzinnego spotkania. Nie zabrakło również momentów wzruszeń. Z przejęciem i poruszeniem przysłuchiwałam się wypowiedziom ks. Augustyna Dziedziela – kapłana, który znacząco przyczynił się do powstania i rozwoju Instytutu VDB w Polsce. Skierowane do Ochotniczek słowa, stanowiły swoisty apel i prośbę o nieustanne pielęgnowanie podstawowych wartości i tożsamości Instytutu.

Bogactwem spotkania były również, oparte na zapisach kronik, wspomnienia z pierwszych lat funkcjonowania Instytutu w Polsce.

Wspomnienia z uroczystości Jubileuszu 50 lat VDB w Polsce bardzo głęboko zapadły mi w sercu i pamięci. Doświadczyłam poczucia przynależności do Instytutu i wewnętrznego wzmocnienia.

Ufam, że droga i forma powołania, którą kroczę i którą prowadzi mnie Instytut VDB, jest tą którą wybrał dla mnie Pan Bóg.

Kasia

Image