AKTUALNOŚCI

Słowacja

12-14 października 2018

W tych dniach, w miejscowości Čičmany na Słowacji odbyło się Konwenium formacyjne dla aspirantek i profesek czasowych z Republiki Czeskiej i Słowacji. Pod kierunkiem delegatki ds. Formacji z Rady Centralnej – Judith, 31 VDB podjęło refleksję na temat dojrzałości ludzkiej. Prelegentka podkreślała jak ważne jest, by podejmować pracę nad integracją rozumu z uczuciami i emocjami, by przyjmować postawę otwartości i ciągłego oddawania się bliźnim, bez wyrózniania niektórych osób i bez osądzania.

Po wykładach odbywała sie praca w grupach. Relacja uczestniczki:

Dzieliłyśmy się doświadczeniami z naszego dzieciństwa, przywołując osoby, przez które czułyśmy się kochane, i cenne oraz w jaki sposób to doświadczenie wpłynęło na naszą aktualną zdolność do kochania i na nasze wybory zawodowe. Z drugiej strony zastanawiałyśmy się także nad pytaniem: komu my same pozwoliłyśmy, by nas kochał i byśmy dla tej osoby były cenne. Ta wymiana była dla nas bardzo wartościowa, pozwoliła nam dostrzec, jak Pan Bóg złożył to wszystko w naszej osobistej historii zbawienia.

To spotkanie było dla uczestniczek również okazją do pogłębienia swego życiowego wyboru powołaniowego, jak również pogłębienia więzi we wspólnocie z siostrami.

Image