AKTUALNOŚCI

Rzym – Frascati

W czwartek 18 lipca 2019, z wielkim entuzjazmem Ochotniczek przybyłych z całego świata, rozpoczęło się VIII Zgromadzenie Generalne VDB (AG8). Uczestniczą w nim 84 delegatki z 27 Regionów Instytutu.

Do Centrum Jana XXIII we Frascati pod Rzymem na rozpoczęcie przybył także Przełożony Generalny SDB, Przełożona Generalna CMW, odpowiedzialny Generalny Instytutu Świeckiego Ochotników z Księdzem Bosko, światowy koordynator SSW oraz delegatka Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Salezjańskich. W swojej homilii ks. General w serdecznych słowach przypomniał, że świat puka do naszego serca, ponieważ od nas czegoś chce: nie programów, lecz naszego świadectwa. Zachęcił nas do bycia kobietami odważnymi i w pełni oddanymi Bogu, do bycia kobietami wiary, nadziei i miłości.

W słowie wstępnym Odpowiedzialna Generalna VDB Olga przypomniała m. in., że jesteśmy powołane do udziału w budowaniu nowej cywilizacji miłości; to nie jest czas, by być skoncentrowane na samych sobie. Jezus puka do naszego serca w każdej potrzebującej osobie. On nie szuka słów, lecz przemienionych osób, zdolnych usłyszeć krzyk świata. Tylko przylgnąwszy do Jezusa możemy usłyszeć ten krzyk i na niego odpowiedzieć.

Po zakończeniu swojego wystąpienia Olga ogłosiła oficjalne otwarcie AG 8.

Uczestniczka

Image