AKTUALNOŚCI

Rwanda

3-10 sierpnia 2018

W tych dniach w Afryce odbywał się II Kongres Afrykański VDB na temat: „Posłannictwo VDB”. Przewidziano udział 38 VDB, 11 Asystentów kościelnych oraz dwóch członkiń Rady Centralnej wraz z Asystentem Centralnym ks. Lluis Playa. Prosimy o towarzyszenie temu wydarzeniu modlitwą o światło Ducha Świętego, aby nasze siostry z kontynentu afrykańskiego wyjechały umocnione do dawania świadectwa Chrystusowi swoim życiem.


Oto relacja ANS po tym wydarzeniu:
W dniach 5-9 sierpnia odbywa się Kongres Ochotniczek Księdza Bosko (VDB) Afyki, w którym uczestniczą także ich asystenci duchowi. Bierze w nim udział 38 ochotniczek z 10 krajów, dwie radne centralne, asystent centralny ks. Joan Lluis Playa i światowy odpowiedzialny za Ochotników z Księdzem Bosko (CDB). Tematem Kongresu jest: „Świecka misja VDB w Afryce i na Madagaskarze”. Wśród wielu pogłębianych kwestii znajdują się prawa człowieka, sytuacja kobiet, młodzież i wierzenia ludowe. Mbare, Rwanda
Image