AKTUALNOŚCI

Rekolekcje 2021 – Woźniaków

Rekolekcje 2021 – Woźniaków

Mamy za sobą pierwszą lipcową serię naszych wakacyjnych spotkań formacyjnych, które odbyły się w gościnnym domu Księży salezjanów, w Woźniakowie, pośród wysokich drzew i urodzajnych pól.

Image

Kurs kultury poprowadził ks. dr Mariusz Sztaba, który tak zatytułował swoje wykłady: „Być wrażliwym na Boga, być wrażliwym na człowieka”. Tytuł bardziej dokładny brzmiał: Adekwatna antropologia lekarstwem na współczesne błędy antropologiczne. W sposób interesujący wykładowca przedstawił ideologiczne przyczyny zagubienia współczesnego człowieka. Zwrócił uwagę na szczególnie niebezpieczną ideologię postmodernizmu (najważniejszą zasadą jest tu brak zasad) oraz neoliberalizmu (najważniejsza jest logika rynku: jesteś wartościowy tyko jako konsument). Dla nas jednak najważniejszym kryterium jest godność osobowa każdego człowieka.

Image

Z kolei rekolekcje prowadził ks. Michał Piechota SDB. Wszystkie jego nauki oparte były na Słowie Bożym. Konferencje wychodziły od osoby św. Józefa, jako że aktualnie w całym Kościele jest rok św. Józefa. Bardzo cenne było to, że rekolekcjonista przybliżał nam ludzkie oblicza postaci biblijnych, pokazując ich charaktery i motywacje, które wcale nie były idealne. Jeśli dokładnie przyjrzeć się genealogii św. Józefa, to byli tam sami grzesznicy. Rekolekcjonista pokazywał nam, że Bóg działał i działa wciąż przez zwykłych grzesznych ludzi i w zwyczajnych okolicznościach życia. Podobnie jest i z nami. Musimy zaakceptować siebie i drugich, bez buntu, z ich wadami i grzechami, bo i inni akceptują nas, z naszą niechlubną genealogią. Jeśli wciąż skarżymy się na innych, jesteśmy jak przedszkolaki, które bez końca skarżą do pani. Ks. Michał często nawiązywał do relacji międzyludzkich, podawał przykłady z życia, uczył jak sobie radzić, by zapobiegać konfliktom bądź też radzić sobie, gdy już do nich doszło. Przesłanie na najbliższy rok, jakie nam zostawił: ŻYĆ W PRAWDZIE.

Image