AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe rekolekcje na Morawach

Velehrad w Republice Czeskiej, miejsce pradawnego kultu świętych Cyryla i Metodego, był miejscem, w którym na początku maja VDB z kilku Regionów odprawiły doroczne rekolekcje.
Obecne były osoby z Czech, Słowacji, Polski, Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier i Malty. Nauki głosił ks. Pascual Chavez SDB, poprzedni przełożony generalny SDB.
Jego nauki były proste, jasne i przekonywujące, porywał do życia głęboką wiarą i oddania się w służbie innym.

Na język polski, na żywo, tłumaczył nasz asystent regionalny ks. Robert Wróblewski. Obecni byli również księża asystenci ze Słowacji, Czech i Węgier.

Z naszego Regionu uczestniczyło 18 VDB.
Image