AKTUALNOŚCI

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Krakowie

6 kwietnia 2019

W tym roku wyjątkowo było inaczej. W sobotę 6 kwietnia 2019 odbyła się Inspektorialna Konsulta Rodziny Salezjańskiej, natomiast ogólnopolska Konsulta Rodziny Salezjańskiej była już w niedzielę 7kwietnia b.r. Do wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie zjechali się przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej w Polsce: inspektorzy wszystkich Inspektorii, siostry Inspektorki salezjanki, siostra inspektorka sióstr Michaelitek, Byli wychowankowie salezjańscy, współpracownicy salezjańscy, Odpowiedzialna Ochotniczek Ks. Bosko. Spotkanie rozpoczęło się obiadem i kawą. Po południu była możliwość uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej. Po uroczystych Nieszporach razem ze wspólnotą alumnów seminarium i po kolacji odbyło się pierwsze spotkanie robocze. Po odczytaniu protokołu z poprzedniej Konsulty podjęliśmy rozmowę na temat wychowania dzieci i młodzieży we wszystkich możliwych ośrodkach – miejscach, w których spotykają członkowie rodziny salezjańskiej, dzieci i młodzież, też i z rodzicami. Drugi temat rozmów to formacja duchowa wychowawców i nauczycieli w szkołach salezjańskich i ośrodkach wychowawczych. W niedzielę po również uroczystej jutrzni i śniadaniu z kawą, wznowiliśmy rozmowy, podjęto temat sytuacji niezrzeszonych byłych wychowanków salezjańskich i o powstaniu karty – legitymacji dla młodzieży kończącej szkoły salezjańskie. Pochyliliśmy się też nad problemem spadającej liczby powołań do wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej, rozmawialiśmy o podejmowanych inicjatywach powołaniowych.

Bardzo się ucieszyłam, że mogłam opowiedzieć o codziennym życiu Ochotniczek, o funkcjonowaniu Regionu VDB, dać też osobiste świadectwo mojej pracy, życiu apostolskim… Spotkałam się z dużą życzliwością i sympatią słuchających. Podczas pogodnego wieczoru jeszcze w małych grupkach zaspokajaliśmy swoją ciekawość wymieniając się informacjami i doświadczeniami i ciesząc się sobą nawzajem. Pod koniec spotkania roboczego przybył do nas Radca ks. Tadeusz Rozmus. Wyraził wdzięczność ks. Inspektorowi za spotkania Konsulty, za pracę wszystkich Odpowiedzialnych. Całość spotkania zakończyła się Mszą Św.

VDB, uczestniczka spotkania

Image