AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ 50-LECIA W POLSCE (1972 – 2022)

JUBILEUSZ 50-LECIA W POLSCE (1972 – 2022)

Wstęp

Weszliśmy w rok 2022, który dla Ochotniczek Księdza Bosko w Polsce jest rokiem jubileuszowym. Choć Instytut VDB narodził się w Turynie w roku 1917, to w Polsce pierwsze aspirantki rozpoczęły drogę powołania w roku 1972, w Krakowie. Rzecz rodziła się w wielkim ukryciu, nie tylko ze względu na specyficzny charyzmat Instytutu, lecz również z powodu władz komunistycznych, które inwigilowały wspólnoty kościelne. Jednak mimo trudności to małe ziarenko powoli wzrastało i dziś stanowi jeden z 27 Regionów Instytutu na świecie. Jesteśmy pełne wdzięczności dla wszystkich księży, którzy przez te wszystkie lata nam towarzyszyli i formowali na osoby świeckie konsekrowane w duchu salezjańskim.

Z racji jubileuszu, do Rodziny Salezjańskiej został skierowany list, którego treść zamieszczamy poniżej.

„Moje serce raduje się w Panu!”

(1 Sm 2,1)

Droga Rodzino Salezjańska!

To już 50 lat, jak Ochotniczki Księdza Bosko ubogacają Rodzinę Salezjańską w Polsce charyzmatem życia konsekrowanego w świecie.

To już 50 lat jak ta maleńka odrobina soli nadaje salezjański smak niektórym świeckim środowiskom w naszej ojczyźnie.

To już 50 lat, odkąd Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko dołączył do grupy Instytutów świeckich życia konsekrowanego, ubogacając swoim charyzmatem i aktywnością tę grupę wspólnot w  Kościele polskim.

Początkowo (15 lat), w ciężkich czasach komunizmu, należałyśmy w ukryciu do Regionu w Czechosłowacji. Uzyskanie autonomii organizacyjnej w roku 1986 pozwoliło na stopniowy wzrost, dołączyły też nowe osoby z Litwy, Ukrainy i Moskwy. Wciąż jest nas bardzo mało, ale nasze serca są w pełni oddane Bogu i ludziom, wśród których żyjemy. Nieustannie wspomagają nas Księża Salezjanie.

W duchu wdzięczności Bogu za otrzymany dar powołania, dzielimy się radością z naszego jubileuszu i prosimy o modlitewne wsparcie, aby w pełni mógł się realizować Boży plan co do naszej wspólnoty, jak i w życiu każdej z nas. Aby charyzmat salezjański wyrażony w zawołaniu „Da mihi animas” mógł się rozlewać również na nowe środowiska ludzi świeckich i nowe kobiety świeckie w pełni oddane Bogu.

W jedności przed Panem!

Ochotniczki Księdza Bosko

Image