AKTUALNOŚCI

V Zgromadzenie Regionalne w Częstochowie

Częstochowa była miejscem radosnego spotkania „na szczycie” VDB naszego Regionu, jakim było V Zgromadzenie Regionalne. Celem tego uroczystego spotkania było podsumowanie przebytej drogi w minionym sześcioleciu, dokonanie syntezy naszych przygotowań do VIII Zgromadzenia Generalnego oraz wybór delegatek Regionu na przyszłoroczne Zgromadzenie Generalne Instytutu. Na spotkanie stawiły się delegatki wszystkich zespołów Regionu oraz liczni goście:

Odpowiedzialna Generalna VDB wraz z dwiema Ochotniczkami ze Słowacji, dwie Siostry Salezjanki, odpowiedzialna IŚ „Betania” oraz Księża Salezjanie. Mszy św. na otwarcie przewodniczył ks. Insp. Andrzej Wujek z Warszawy a homilię wygłosił ks. Insp. Adam Parszywka z Krakowa. Na zakończenie Zgromadzenia Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Insp. Jarosław Pizoń.

Wyjechałyśmy podbudowane słowem Bożym, bardziej zmotywowane do rozeznawania potrzeb naszych środowisk i odpowiadania na nie z wiarą i poświęceniem, zgodnie z hasłem, jakie przyświeca AG 8:

DAJ MI PIĆ. ŚWIAT PUKA DO NASZYCH DRZWI
Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i towarzyszenie nam w tak uroczystym momencie. Paniom z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego dziękujemy za przyjęcie nas w swoim domu. A wybranym delegatkom na AG 8 gratulujemy!
Image