AKTUALNOŚCI

100 lat od pierwszych profesji

(na zdjęciu: ołtarz, przy którym 100 lat temu składano pierwsze profesje)

26 października celebrujemy Stulecie profesji pierwszych siedmiu Zelatorek, które kładły fundamenty naszego Instytutu. Wspominamy tamte wydarzenia, by przez to odnowić nasze powołanie i zaangażować się w bycie prorokami w dzisiejszym świecie.

Dzięki odwadze tamtych pierwszych Sióstr możliwym było nasze narodzenie i dzięki ich wierności obecnie jesteśmy Instytutem na służbie Kościoła i świata.

Pamięć: 26 października 1919: Pierwsze śluby naszych sióstr, wtedy nazywały się jeszcze „Zelatorki Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego”.

Miejsce ślubów: „Kaplica przy pokoju Czcigodnego Księdza Bosko”, co – przytaczając słowa kardynała Cagliero – jest „znakiem wyjątkowego wybrania i przeznaczenia”. Mocne przesłanie jego słów: “Dzisiaj zaczyna się wasze nowe życie... poświęćcie je całe dla zbawienia dusz”.

Celebransi: dwaj znaczący dla naszej salezjańskiej historii kapłani: kard. Jan Cagliero i ks. Filip Rinaldi.

Rodzina Salezjańska: reprezentowana przez CMW, które towarzyszyły od początku zespołowi.

Wrażenia: dwukrotnie, na początku i na końcu protokołu, Luigina Carpanera opisuje celebrację jako „wzruszającą”.

Chociaż minęło 100 lat, każda z nas odnajduje się tamtej niedzieli 26 października.

Wygospodarujmy trochę czasu, tam gdzie się znajdujemy i rozważajmy w milczeniu nad tym jak się zrodziło moje powołanie:

  • moje pierwsze TAK
  • miejsce moich pierwszych ślubów
  • wszystkie osoby, które mi towarzyszyły w moim konsekrowanym życiu
  • przebytą drogę
  • kroki, które pragnę uczynić, z ufnością w Bogu, aby wypełniać Jego wolę

Tak jak dla pierwszych sióstr, tak i dla nas to było początkiem nowego życia, cała Chrystusa, aby światu zanieść Kościół i świat do serca Kościoła.

Nasza czysta miłość, uboga i posłuszna, która przeciwstawia się hedonizmowi i kultowi ciała, zyskowi i materializmowi, indywidualizmowi i kulturze wykluczenia, staje się w ten sposób głoszeniem, świadectwem, misją, znakiem wolnej i wyzwalającej miłości
(AG8)

Image