Zgromadzenie Generalne CDB

Od 28 grudnia w Rzymie, w Domu Generalnym SDB odbywa się Zgromadzenie Generalne Instytutu Świeckiego Ochotników z Księdzem Bosko (CDB). Więcej informacji na temat tej męskiej gałęzi Rodziny Salezjańskiej można poszukać na stronie :

Wcielać w świat miłość Chrystusa

Jezus przyszedł na świat, byśmy przez wiarę w Niego i Jego  miłość, mieli życie  wieczne. Syn Boży zechciał stać się jednym z nas, aby podzielić nasz los.

Życzenia na 150 - lecie Salezjanów

 - Chcemy podzielić się z Wami życzeniami, jakie Odpowiedzialna Generalna Olga przesłała do Księdza Generała z okazji 150 rocznicy założenia Zgromadzenia Salezjańskiego wraz z odpowiedzią ks. Pascuala.
  

Przełożona Generalna FMA do VDB

Przekazujemy treść listu, jaki Matka Generalna FMA przesłała do Odpowiedzialnej Generalnej Olgi i wszystkich VDB:
  
 
Kochana Olgo,

Uroczyste spotkanie

 5 grudnia był dla Ochotniczek Księdza Bosko dorocznym dniem uroczystego spotkania z okazji liturgicznego wspomnienia Założyciela -  bł. Filipa Rinaldiego. Spotkanie odbyło się w Lublinie i miało charakter międzynarodowy, ponieważ dojechało również pięć osób z Litwy oraz jedna z Węgier.

5 grudnia

5 grudnia to dzień liturgicznego wspomnienia założyciela IŚ VDB, bł. Filipa Rinaldiego. Ks. F. Rinaldi żył w latach: 1856 - 1931. Był trzecim następcą św. Jana Bosko i kierował Zgromadzeniem Salezjańskim blisko 10 lat.