Odpoczynek i rekolekcje

Dla Ochotniczek Księdza Bosko, lato jest nie tylko czasem odpoczynku, ale i odnowy duchowej. Tegoroczne rekolekcje zamknięte Ochotniczki w Polsce odprawiają w dwóch terminach, korzystając z gościnności dwóch różnych domów salezjańskich.

Castelgandolfo. Spotkanie VDB i FMA

17 czerwca 2011, w Domu Sióstr Salezjanek w Castelgandolfo, miało miejsce trzecie już  spotkanie Rady Generalnej FMA i Rady Centralnej VDB. Wybrany temat to „Powołania i formacja początkowa”, w nawiązaniu do Wiązanki Księdza Generała na ten rok „Chodźcie a zobaczycie”. Podczas spotkania miała miejsce wymiana refleksji na temat aktualnej sytuacji powołaniowej w świecie. Każda ze stron wniosła swój wkład i przedstawiła swój punkt widzenia, zgodnie z własnym powołaniem.

Żylina (Słowacja)

27 maja 2011 r., w  Domu Księży Salezjanów w Žilinie (Słowacja) odbyło się spotkanie asystentów kościelnych VDB z Republiki Czeskiej i Słowacji, którzy przybyli w liczbie 23.

Beatyfikacja Jana Pawła II

Wraz z całym Kościołem, w dniu 1 maja 2011, z radością przeżywałyśmy beatyfikację papieża Jana Pawła II.

Wiele z nas, zarówno z Polski jak i innych krajów świata, było w Rzymie i uczestniczyło osobiście w tych podniosłych uroczystościach.

Spotkanie w Rzymie

W dniach 27-30 grudnia 2010, w Rzymie, odbyło sie światowe Konwenium Odpowiedzialnych Regionalnych VDB. Celem spotkania była weryfikacja drogi przebytej po ostatnim Zgromadzeniu Generalnym w roku 2007 aż do dziś oraz planowanie pracy na najbliższe 3 lata.

Na otwarcie spotkania przybyła Matka Yvonnne Reungoat, Przełożona Generalna FMA. Zaś 28 grudnia ks. Generał Pascual Chavez odprawił dla grupy Mszę św. i spożył z Ochotniczkami obiad.

Dzień Wspólnoty

W Krakowie, w dniach 3-5 grudnia 2010 odbyło się uroczyste spotkanie VDB naszego Regionu związane z dorocznym liturgicznym wspomnieniem bł. Filipa Rinaldiego. Najważniejszym gościem spotkania była Odpowiedzialna Generalna VDB, Olga K.

Lourdes

Od 15 do 17 października w Lourdes odbyła się pierwsza pielgrzymka – sympozjum dla członków INSTYTUTÓW ŚWIECKICH  z Europy. Było obecnych 10 VDB.

Spotkanie z Radą Generalną

W bieżącym roku Rada Generalna VDB miała swoje dłuższe wakacyjne posiedzenie na Słowacji. Na zakończenie posiedzenia była możliwość spotkania się członkiń Rady z Ochotniczkami Księdza Bosko z terenu Słowacji, jak również z sąsiednich krajów: z Czech i z Polski (z Polski dojechały trzy przedstawicielki).

Pielgrzymka rowerowa

Sześć Ochotniczek Księdza Bosko z Republiki Czeskiej, w dniach 2 - 6 lipca br., odbyło rowerową pielgrzymkę do  kilku sanktuariów na Morawach. Intencje pielgrzymki: O nowe powołania i za Rodzinę Salezjańską.

Łączyły się z VDB, które uczestniczyły w wielkiej narodowej pielgrzymce i do Welehradu.

Rekolekcje na Litwie

W miasteczku Auksztadwarise - jednym z najpiękniejszych zakątków Litwy, z unikalną przyrodą, czystymi jeziorami i serdecznymi ludźmi, w podomikańskim klasztorze z XVII wieku (dzis Dom rekolekcyjny św. Dominika), odbyły się w sierpniu doroczne rekolekcje VDB.

Konwenium w Limie (Peru)

W dniach 1-4 lipca w okolicach Limy odbyło sę V Konvenium formacyjne dla VDB z Ameryki łacińskiej. Uczestniczyło w nim ok. 150 Ochotniczek Księdza Bosko, na czele z Odpowiedzialną Generalną Olgą oraz dwiema Radczyniami Centralnymi, jak również z lokalnym Ks. Inspektorem SDB oraz S. Inspektorką FMA. Temat sympozjum: "Konsekrowane dla miłości z sercem Chrystusa".

Rzym: Spotkanie Rad Generalnych

W niedzielne popołudnie 27 czerwca po raz kolejny doszło do siostrzanego spotkania Rad Generalnych VDB oraz FMA. Tym razem Siostry Salezjanki odwiedziły rzymską siedzibę Ochotniczek. Podczas spotkania każda z Radczyń obydwu Instytutów zaprezentowała problemy swojego sektoru odpowiedzialności.

Doroczne rekolekcje

W gościnnym domu księży salezjanów, w Kutnie – Woźniakowie,

Wizyta Wice Odpowiedzialnej Generalnej

 

Na początku lipca Polskę odwiedziła Wice Odpowiedzialna Generalna VDB, Michelina Pandolfi z Neapolu. Spotkała się z Ochotniczkami Księdza Bosko, niektóre odwiedziła w domu i w miejscu pracy, zapoznając się z polskimi warunkami życia i apostolstwa w świecie.

Z Benedyktem XVI w Portugalii