Lourdes

Od 15 do 17 października w Lourdes odbyła się pierwsza pielgrzymka – sympozjum dla członków INSTYTUTÓW ŚWIECKICH  z Europy. Było obecnych 10 VDB.

Spotkanie z Radą Generalną

W bieżącym roku Rada Generalna VDB miała swoje dłuższe wakacyjne posiedzenie na Słowacji. Na zakończenie posiedzenia była możliwość spotkania się członkiń Rady z Ochotniczkami Księdza Bosko z terenu Słowacji, jak również z sąsiednich krajów: z Czech i z Polski (z Polski dojechały trzy przedstawicielki).

Pielgrzymka rowerowa

Sześć Ochotniczek Księdza Bosko z Republiki Czeskiej, w dniach 2 - 6 lipca br., odbyło rowerową pielgrzymkę do  kilku sanktuariów na Morawach. Intencje pielgrzymki: O nowe powołania i za Rodzinę Salezjańską.

Łączyły się z VDB, które uczestniczyły w wielkiej narodowej pielgrzymce i do Welehradu.

Rekolekcje na Litwie

W miasteczku Auksztadwarise - jednym z najpiękniejszych zakątków Litwy, z unikalną przyrodą, czystymi jeziorami i serdecznymi ludźmi, w podomikańskim klasztorze z XVII wieku (dzis Dom rekolekcyjny św. Dominika), odbyły się w sierpniu doroczne rekolekcje VDB.

Konwenium w Limie (Peru)

W dniach 1-4 lipca w okolicach Limy odbyło sę V Konvenium formacyjne dla VDB z Ameryki łacińskiej. Uczestniczyło w nim ok. 150 Ochotniczek Księdza Bosko, na czele z Odpowiedzialną Generalną Olgą oraz dwiema Radczyniami Centralnymi, jak również z lokalnym Ks. Inspektorem SDB oraz S. Inspektorką FMA. Temat sympozjum: "Konsekrowane dla miłości z sercem Chrystusa".

Rzym: Spotkanie Rad Generalnych

W niedzielne popołudnie 27 czerwca po raz kolejny doszło do siostrzanego spotkania Rad Generalnych VDB oraz FMA. Tym razem Siostry Salezjanki odwiedziły rzymską siedzibę Ochotniczek. Podczas spotkania każda z Radczyń obydwu Instytutów zaprezentowała problemy swojego sektoru odpowiedzialności.

Doroczne rekolekcje

W gościnnym domu księży salezjanów, w Kutnie – Woźniakowie,

Wizyta Wice Odpowiedzialnej Generalnej

 

Na początku lipca Polskę odwiedziła Wice Odpowiedzialna Generalna VDB, Michelina Pandolfi z Neapolu. Spotkała się z Ochotniczkami Księdza Bosko, niektóre odwiedziła w domu i w miejscu pracy, zapoznając się z polskimi warunkami życia i apostolstwa w świecie.

Z Benedyktem XVI w Portugalii

Dwudziesta rocznica beatyfikacji

W tym miesiącu mija 20 lat od beatyfikacji ks. Filipa Rinaldiego, kapłana, salezjanina i trzeciego następcy św. Jana Bosko. 29 kwietnia 1990 był dniem wielkiej radości dla całej Rodziny Salezjańskiej i dla całego Kościoła. Szczególnie jednak dla Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko, gdyż na ołtarze został wyniesiony ich Założyciel.

Solidarne z Polską

 

Po katastrofie w Smoleńsku

Nagrodzone

        Ostatnio zostały przyznane dwie nagrody, które nas cieszą: 

Ks. Edward Tatura odszedł...

W środę, 3 marca 2010 r., siedem VDB uczestniczyło w pogrzebie śp. Ks. Edwarda Tatury, salezjanina. Pogrzeb odbył się w Kuźnicy Czeszyckiej – ostatnim miejscu pracy  Księdza, gdzie pełnił funkcję proboszcza.

DA MIHI ANIMAS, CAETERA TOLLE

 

Fragmenty wykładów Giuseppiny Bellocchi, Radczyni Centralnej ds. życia salezjańskiego, relacji z Rodziną Salezjańską, odpowiedzialnej za Region FRABEL oraz Grupy z Afryki zależne od Centrum, wygłoszone w sierpniu 2011 r. do VDB w Polsce.

 

 

Kraków - Konsulta Rodziny Salezjańskiej

 

6 lutego w Krakowie po raz trzeci obradowała

 Konsulta Rodziny Salezjańskiej.