Konwenium w Afryce

24 listopada w Nairobi (Kenia) rozpoczęło się Pierwsze Konwenium dla Afryki, które zgromadziło około pięćdziesiąt Ochotniczek Księdza Bosko i Księży Asystentów, pochodzących z różnych krajów.

Ks. Generał w Lublinie

W dniach 18-19 listopada br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowano sympozjum katechetyczno-pedagogiczne pod hasłem: "Wychowywac dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli". Gościem honorowym był ks. Generał SDB ks. Pascual Chawez Villanueva, który otrzymał doktorat honoris causa KUL. W tej radosnej uroczystości uczestniczyli licznie przybyli członkowie Rodziny Salezjańskiej.

 

Sympozjum w Warszawie

W dniach 5-6 listopada br., w przedstawicielka VDB uczestniczyła w Ogólnopolskim Sympozjum organizowanym w Warszawie z inicjatywy Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Temat: „Jak we współczesnym świecie być świadkiem tajemnicy Wcielenia”. Gościem honorowym sympozjum był prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J.E. ks. abp Joao Braz de Aviz, który wygłosił wykład i odpowiadał na pytania uczestników.

Wilno - spotkanie z Radcą

27 września, w Wilnie na Litwie, miejscowe Ochotniczki Księdza Bosko spotkały się z Ks. Pier Fausto FRISOLI SDB (Radca Regionalny dla Włoch i Środkowego Wschodu), który wizytował litewskich salezjanów. Spotykając się z VDB przekazał pozdrowienia od ks. Generała, który zachęca do ściślejszej współpracy z Rodziną Salezjańską, do głębszych relacji, wzajemnego poznania się , dzielenia doświadczeniami, talentami, by współpracować w prowadzeniu dzieł.

Madryt - Światowe Dni Młodzieży

Wiele Ochotniczek Księdza Bosko z całego świata uczestniczyło w ŚDM w Madrycie.

Jedna VDB z Hiszpanii służyła jako wolontariuszka przy organizacji i przyjazdach grup młodzieży.

 

Odpoczynek i rekolekcje

Dla Ochotniczek Księdza Bosko, lato jest nie tylko czasem odpoczynku, ale i odnowy duchowej. Tegoroczne rekolekcje zamknięte Ochotniczki w Polsce odprawiają w dwóch terminach, korzystając z gościnności dwóch różnych domów salezjańskich.

Castelgandolfo. Spotkanie VDB i FMA

17 czerwca 2011, w Domu Sióstr Salezjanek w Castelgandolfo, miało miejsce trzecie już  spotkanie Rady Generalnej FMA i Rady Centralnej VDB. Wybrany temat to „Powołania i formacja początkowa”, w nawiązaniu do Wiązanki Księdza Generała na ten rok „Chodźcie a zobaczycie”. Podczas spotkania miała miejsce wymiana refleksji na temat aktualnej sytuacji powołaniowej w świecie. Każda ze stron wniosła swój wkład i przedstawiła swój punkt widzenia, zgodnie z własnym powołaniem.

Żylina (Słowacja)

27 maja 2011 r., w  Domu Księży Salezjanów w Žilinie (Słowacja) odbyło się spotkanie asystentów kościelnych VDB z Republiki Czeskiej i Słowacji, którzy przybyli w liczbie 23.

Beatyfikacja Jana Pawła II

Wraz z całym Kościołem, w dniu 1 maja 2011, z radością przeżywałyśmy beatyfikację papieża Jana Pawła II.

Wiele z nas, zarówno z Polski jak i innych krajów świata, było w Rzymie i uczestniczyło osobiście w tych podniosłych uroczystościach.

Spotkanie w Rzymie

W dniach 27-30 grudnia 2010, w Rzymie, odbyło sie światowe Konwenium Odpowiedzialnych Regionalnych VDB. Celem spotkania była weryfikacja drogi przebytej po ostatnim Zgromadzeniu Generalnym w roku 2007 aż do dziś oraz planowanie pracy na najbliższe 3 lata.

Na otwarcie spotkania przybyła Matka Yvonnne Reungoat, Przełożona Generalna FMA. Zaś 28 grudnia ks. Generał Pascual Chavez odprawił dla grupy Mszę św. i spożył z Ochotniczkami obiad.

Dzień Wspólnoty

W Krakowie, w dniach 3-5 grudnia 2010 odbyło się uroczyste spotkanie VDB naszego Regionu związane z dorocznym liturgicznym wspomnieniem bł. Filipa Rinaldiego. Najważniejszym gościem spotkania była Odpowiedzialna Generalna VDB, Olga K.

Lourdes

Od 15 do 17 października w Lourdes odbyła się pierwsza pielgrzymka – sympozjum dla członków INSTYTUTÓW ŚWIECKICH  z Europy. Było obecnych 10 VDB.

Spotkanie z Radą Generalną

W bieżącym roku Rada Generalna VDB miała swoje dłuższe wakacyjne posiedzenie na Słowacji. Na zakończenie posiedzenia była możliwość spotkania się członkiń Rady z Ochotniczkami Księdza Bosko z terenu Słowacji, jak również z sąsiednich krajów: z Czech i z Polski (z Polski dojechały trzy przedstawicielki).

Pielgrzymka rowerowa

Sześć Ochotniczek Księdza Bosko z Republiki Czeskiej, w dniach 2 - 6 lipca br., odbyło rowerową pielgrzymkę do  kilku sanktuariów na Morawach. Intencje pielgrzymki: O nowe powołania i za Rodzinę Salezjańską.

Łączyły się z VDB, które uczestniczyły w wielkiej narodowej pielgrzymce i do Welehradu.

Rekolekcje na Litwie

W miasteczku Auksztadwarise - jednym z najpiękniejszych zakątków Litwy, z unikalną przyrodą, czystymi jeziorami i serdecznymi ludźmi, w podomikańskim klasztorze z XVII wieku (dzis Dom rekolekcyjny św. Dominika), odbyły się w sierpniu doroczne rekolekcje VDB.