Relikwie św. Jana Bosko w Polsce

Od 27 maja do 17 sierpnia 2013 r. w Polsce mamy relikwie św. Jana Bosko! W tym czasie duży relkwiarz odwiedzi ponad 50 miast i miejscowości na terenie całego kraju, w których pracują salezjanie i jest obecny charyzmat salezjański. Ochotniczki Bosko z radością włączają się w to piękne wydarzenie.

Rekolekcje w Turynie

W kwietniu br. grupa 13 VDB z naszego Regionu (z Polski, Litwy, Ukrainy oraz z Moskwy) uczestniczyła w szczególnych rekolekcjach. Odbywały się one w Turynie, w domu macierzystym salezjanów na Valdocco i wpisały się w obchody przygotowań do 200 - lecia urodzin św. Jana Bosko.

Przygotowania do Zgromadzenia Generalnego

Instytut przygotowuje się do VII Zgromadzenia Generalnego, które odbędzie się w Rzymie, w lipcu br. Aktualnie w Regionach odbywa się studium nad "Instrumentum laboris", trwa zbieranie uwag i wniosków. Tematem AG 7 będzie formacja permanentna.

HABEMUS PAPAM!

Z radością przyjęłyśmy wiadomość o wyborze na Stolicę Piotrową nowego papieża Franciszka. Zawsze będziemy go darzyć czcią i otaczać modlitwą. Budujemy się przykładem jego dotychczasowego życia.

 

Nowe władze KKIŚ

Podczas zebrania plenarnego Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich , które odbyło się w dniach 2-3 marca br. w Częstochowie, wybrano nowe władze Konferencji na czteroletnią kadencję. Przewodniczącą KKIŚ została Odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Z Rodziną Salezjańską trwamy na modlitwie

 

Jak tylko Benedykt XVI w dniu 28 lutego dotarł do Castel Gandolfo, Przełożony Generalny ks. Pascual Chavez Villanueva skierował do Zgromadzenia i Rodziny Salezjańskiej swoje przesłanie:

 

Warto obejrzeć

We Włoszech został nakręcony film video o ks. Filipe Rinaldim i założnowym przez niego Instytucie Świeckim Volontarie di Don Bosco. W pierwszej części filmu możemy zapoznać się z osobą, drogą życia i powołania bł. Filipa Rinaldiego. Zaś w części drugiej zapoznajemy się ze świadectwami życia Ochotniczek Księdza Bosko z różnych części świata. W całości trwa tylko 47 minut; jest wersja polska. Warto obejrzeć:

 

Odszedł do Pana Ks. Emil Boba

27 stycznia odszedł do Pana ks. Emil Boba (1933 – 2013). Wśród wielu obowiązków, jakie pełnił w Zgromadzeniu Salezjanów była również służba na rzecz rodzącego się w Polsce Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko. Ks. Emil był asystentem kościelnym w zespole Podhale w latach 1978 - 1996. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Oświęcimiu. Z wdzięcznością modlimy się za jego duszę.

RZYM - Dni Duchowości

W dniach 17 - 20 stycznia w Rzymie odbywają się XXXI Dni duchowości Rodziny Salezjańskiej. Ok.

Madryt, obchody 50 - lecie VDB

Ochotniczki Księdza Bosko w Hiszpanii obchodzą w tym roku 50- lecie obecności w tym kraju. W dniu 6 grudnia br. została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna w madryckim kościele pw. św. Franciszka Salezego, którego kamień węgielny w roku 1926 poświęcił jeszcze ks. Filip Rinaldi, gdy by generałem Zgromadzenia. Na uroczystość przybyła odpowiedzialna Generalna Instytutu, przedstawiciele innych grup Rodziny Salezjańskiej oraz liczni księża salezjanie.

5 grudnia - święto patronalne

 5 grudnia to liturgiczne wspomnienie Założyciela VDB, bł. Filipa Rinaldiego. W tym czasie, we wszystkich Regionach VDB, również w Polsce, odbywają się spotkania, uroczyste Msze św. powiązane ze składaniem i ponawianiem ślubów.

Na tę okazję otrzymałyśmy również list Odowiedzialnej Generalnej. Oto jego fragment:

 

Wiązanka ks. Generała SDB

Ks. Generał SDB Pasqual Chavaz zaprezentował treść Wiązanki na rok 2013:

 

Wzorem Księdza Bosko - wychowawcy

Wybór delegatek na AG 7

We wszystkich Regionach Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko odbywają się obecnie Zgromadzenia Regionalne. Są to uroczyste zebrania przedstawicielek Regionu, które w tajnych wyborach wyłaniają delegatki na siódme Zgromadzenie Generalne VDB (AG 7), które odbędzie się w Rzymie, w lipcu 2013 r.

Światowy Kongres Instytutów Świeckich

W dniach 22-25 lipca w Asyżu odbył się IX Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Uczestniczyło w nim ok. 400 osób. Obrady Kongresu obywały się pod hasłem: "Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?". Specjalne przesłanie do uczestników kongresu skierował papież Benedykt XVI. Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego kard.

Sympozjum formacyjne w Asyżu

W dniach 17-22 lipca 2012 w Asyżu odbyło się sympozjum formacyjne dla odpowiedzialnych regionalnych VDB oraz regionalnych asystentów kościelnych. Przybyły osoby z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Tajlandii, Korei, Filipin i Chin. Temat obrad: “W świecie z obliczem Księdza Bosko”. Prelekcje uwypukliły rzeczywistość świeckości konsekrowanej VDB w XXI wieku oraz salezjańskość, przeżywaną przez VDB w ich codzienności.