5 grudnia - święto patronalne

 5 grudnia to liturgiczne wspomnienie Założyciela VDB, bł. Filipa Rinaldiego. W tym czasie, we wszystkich Regionach VDB, również w Polsce, odbywają się spotkania, uroczyste Msze św. powiązane ze składaniem i ponawianiem ślubów.

Na tę okazję otrzymałyśmy również list Odowiedzialnej Generalnej. Oto jego fragment:

 

Wiązanka ks. Generała SDB

Ks. Generał SDB Pasqual Chavaz zaprezentował treść Wiązanki na rok 2013:

 

Wzorem Księdza Bosko - wychowawcy

Wybór delegatek na AG 7

We wszystkich Regionach Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko odbywają się obecnie Zgromadzenia Regionalne. Są to uroczyste zebrania przedstawicielek Regionu, które w tajnych wyborach wyłaniają delegatki na siódme Zgromadzenie Generalne VDB (AG 7), które odbędzie się w Rzymie, w lipcu 2013 r.

Światowy Kongres Instytutów Świeckich

W dniach 22-25 lipca w Asyżu odbył się IX Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Uczestniczyło w nim ok. 400 osób. Obrady Kongresu obywały się pod hasłem: "Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?". Specjalne przesłanie do uczestników kongresu skierował papież Benedykt XVI. Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego kard.

Sympozjum formacyjne w Asyżu

W dniach 17-22 lipca 2012 w Asyżu odbyło się sympozjum formacyjne dla odpowiedzialnych regionalnych VDB oraz regionalnych asystentów kościelnych. Przybyły osoby z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Tajlandii, Korei, Filipin i Chin. Temat obrad: “W świecie z obliczem Księdza Bosko”. Prelekcje uwypukliły rzeczywistość świeckości konsekrowanej VDB w XXI wieku oraz salezjańskość, przeżywaną przez VDB w ich codzienności.

Belpasso - Włochy

Jedna z Ochotniczek Księdza Bosko mieszkająca od siedmiu lat w Belpasso na Sycylii otrzymała honorowe obywatelstwo miasta za "zaangażowanie i działalność społeczną, szczególnie na rzecz młodzieży".

Gratulujemy!

Rekolekcje 2012

Tegoroczne rekolekcje dla Ochotniczek Księdza Bosko w naszym Regionie prowadzi ks. Kazimierz Chechelski SDB. Tematycznie są one odpowiedzią na Wiązankę ks. Generała, daną Rodzinie Salezjańskiej na rok 2012:

 

Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia.

Nagroda za pracę z dziećmi i młodzieżą

W dniu 5 maja 2012 r. jedna z Ochotniczek Księdza Bosko na Słowacji otrzymała nagrodę od lokalnej prokuratury. Doceniona została jej długoletnia współpraca i edukacyjne wsparcie dzieci w jej dzielnicy mieszkaniowej. Zasługą nagrodzonej jest m. in. założenie stowarzyszenia „Krok po kroku”, które od lat aktywnie pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, w duchu chrześcijańskim.

Statystyki 2012

Statystyki osobowe Instytutu Świeckiego Ochotniczek Ksiedza Bosko za rok 2012 pokazują nastepujące dane wg kontynentów:

 

         Afryka          43       

Instytuty świeckie o nowej ewangelizacji

http://nowaewangelizacja.org/ewa-kusz-instytuty-swieckie-o-nowej-ewangelizacji/

 

Wielki Tydzień przy sercu Jezusa

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK: "Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii... Marta zaś wzięła funt drogocennego olejku i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła." (J 12,1)

 

Wokół Jezusa wielka kumulacja nienawiści ze strony arcykapłanów i faryzeuszy.

Archidiecezja lubelska

 

W sobotę 31 marca w Lublinie odbyło się modlitewno – formacyjne spotkanie dla członków Instytutów Świeckich. Było to duchowe wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia.

 

Dzień skupienia prowadził ks. dr Andrzej Krasowski.

Z Ojcem Świętym w Meksyku

Od soboty 24 marca jesteśmy myślą i modlitwą z Ojcem św. Benedyktem XVI w Meksyku.

Spotkania w czasie wizytacji

W czasie aktualnej wizytacji Inspektorii Krakowskiej SDB, ks. Vaclav Klement, radca generalny ds. misji, spotyka się również z Ochotniczkami Księdza Bosko. Takie spotkania miały już miejsce w Krakowie i w Lublinie. Ks. Vaclav interesuje się naszym życiem i aktywnością, chętnie też przekazuje wiadomości o życiu Rodziny Salezjańskiej na całym świecie i daje nam impulsy do dalszego rozwoju. Ks. V. Klement przez 12 lat był asystentem VDB w Korei Południowej.

Kobieto, kogo szukasz?

Z dniem 1 stycznia Odpowiedzialna Generalna VDB ogłosiła i zwołała VII Zgromadzenie Generalne VDB. Odbędzie się ono w w Rzymie, w lipcu 2013 r. Jego tematem będzie "Formacja permanentna VDB". Zaś wybrane motto: "Kobieto, kogo szukasz?" Zgromadzenie Generalne jest najwyższą władzą w Instytucie i zbiera się co sześć lat.