Wywiad z Radczynią ds. życia salezjańskiego

Udostępniamy wywiad:

http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&doc=9481

AG 7 - dzień drugi, 20 lipca 2013

W drugim dniu obrad prace AG 7 weszły w pełny rytm. Odpowiedzialna Generalna przedstawiła obszerne sprawozdanie z minionego sześciolecia, zaś administratorka sprawozdanie finansowe. Wybrano sekretarki Zgromadzenia oraz skrutatorki. Po południu miała miejsce pierwsza praca w grupach nad wstępem i pierwszym rozdziałem nowego dokumentu.

 

AG 7 - dzień pierwszy, 19 lipca 2013

Pierwszy pełny dzień AG 7 był dniem refleksji, ciszy, adoracji i osobistej medytacji. Dzień skupienia rozpoczął sie poranną medytacją ks. Juana Josè Bartolomè na temat osoby Maryi, jako tej, która uwierzyła. Po niej nastąpił długi czas przerwy w ciszy. Po południu ks. Generał zaproponował medytację zatytułowaną “Prorocy nadziei dla chorego świata. Misja życia konsekrowanego dziś”, po której znów nastąpiło milczenie, a następnie czas na dzielenie się w grupach. Msza św.

Siódme Zgromadzenie Generalne rozpoczęte!

Uroczystą Mszą św. Skierowaną do Ducha Świętego rozpoczęło się Siódme Zgromadzenie Generalne VDB (AG 7). Po niej nastapiło uroczyste otwarcie z pozdrowieniami i wystapieniami Odpowiedzialnej Generalnej VDB, Księdza Generała SDB, Matki Generalnej CMW, Przewodniczącej CMIS, przedstawicielki Byłych Wychowanek Salezjańskich, Odpowiedzialnego Głównego CDB oraz Sióstr Miłosierdzia.

Odszedł do Pana ks. Marian Dziubiński SDB

W dniu 12 lipca br. zmarł na terenie Niemiec ks. Marian Dziubiński. Przez wiele lat służył Instytutowi Ochotniczek Ksiedza Bosko jako asystent kościelny, w tym w latach 1985 - 2001 pełnił posługę asystenta regionalnego. Ochotniczki z bólem przyjęły wiadomość o jego niespodziewanej śmierci i polecają go miłosierdziu Bożemu.

 

Relikwie św. Jana Bosko w Polsce

Od 27 maja do 17 sierpnia 2013 r. w Polsce mamy relikwie św. Jana Bosko! W tym czasie duży relkwiarz odwiedzi ponad 50 miast i miejscowości na terenie całego kraju, w których pracują salezjanie i jest obecny charyzmat salezjański. Ochotniczki Bosko z radością włączają się w to piękne wydarzenie.

Rekolekcje w Turynie

W kwietniu br. grupa 13 VDB z naszego Regionu (z Polski, Litwy, Ukrainy oraz z Moskwy) uczestniczyła w szczególnych rekolekcjach. Odbywały się one w Turynie, w domu macierzystym salezjanów na Valdocco i wpisały się w obchody przygotowań do 200 - lecia urodzin św. Jana Bosko.

Przygotowania do Zgromadzenia Generalnego

Instytut przygotowuje się do VII Zgromadzenia Generalnego, które odbędzie się w Rzymie, w lipcu br. Aktualnie w Regionach odbywa się studium nad "Instrumentum laboris", trwa zbieranie uwag i wniosków. Tematem AG 7 będzie formacja permanentna.

HABEMUS PAPAM!

Z radością przyjęłyśmy wiadomość o wyborze na Stolicę Piotrową nowego papieża Franciszka. Zawsze będziemy go darzyć czcią i otaczać modlitwą. Budujemy się przykładem jego dotychczasowego życia.

 

Nowe władze KKIŚ

Podczas zebrania plenarnego Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich , które odbyło się w dniach 2-3 marca br. w Częstochowie, wybrano nowe władze Konferencji na czteroletnią kadencję. Przewodniczącą KKIŚ została Odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Z Rodziną Salezjańską trwamy na modlitwie

 

Jak tylko Benedykt XVI w dniu 28 lutego dotarł do Castel Gandolfo, Przełożony Generalny ks. Pascual Chavez Villanueva skierował do Zgromadzenia i Rodziny Salezjańskiej swoje przesłanie:

 

Warto obejrzeć

We Włoszech został nakręcony film video o ks. Filipe Rinaldim i założnowym przez niego Instytucie Świeckim Volontarie di Don Bosco. W pierwszej części filmu możemy zapoznać się z osobą, drogą życia i powołania bł. Filipa Rinaldiego. Zaś w części drugiej zapoznajemy się ze świadectwami życia Ochotniczek Księdza Bosko z różnych części świata. W całości trwa tylko 47 minut; jest wersja polska. Warto obejrzeć:

 

Odszedł do Pana Ks. Emil Boba

27 stycznia odszedł do Pana ks. Emil Boba (1933 – 2013). Wśród wielu obowiązków, jakie pełnił w Zgromadzeniu Salezjanów była również służba na rzecz rodzącego się w Polsce Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko. Ks. Emil był asystentem kościelnym w zespole Podhale w latach 1978 - 1996. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Oświęcimiu. Z wdzięcznością modlimy się za jego duszę.

RZYM - Dni Duchowości

W dniach 17 - 20 stycznia w Rzymie odbywają się XXXI Dni duchowości Rodziny Salezjańskiej. Ok.

Madryt, obchody 50 - lecie VDB

Ochotniczki Księdza Bosko w Hiszpanii obchodzą w tym roku 50- lecie obecności w tym kraju. W dniu 6 grudnia br. została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna w madryckim kościele pw. św. Franciszka Salezego, którego kamień węgielny w roku 1926 poświęcił jeszcze ks. Filip Rinaldi, gdy by generałem Zgromadzenia. Na uroczystość przybyła odpowiedzialna Generalna Instytutu, przedstawiciele innych grup Rodziny Salezjańskiej oraz liczni księża salezjanie.