Spotkanie aspirantek

W dniach 18-21.08.2016 odbyło się kolejne spotkanie aspirantek VDB. Tym razem w Kielcach na Karczówce. Oprócz koniecznej części duchowej i formacyjnej (tematy: „Rozeznawanie woli Bożej” oraz „Życie modlitwą na co dzień”), nie mogło zabraknąć wędrówek po okolicznych górach, tym bardziej że pogoda sprzyjała. Było też grillowanie na podwórku domu jednej z Ochotniczek.

Międzynarodowe rekolekcje VDB w Turynie

Jedna z polskich uczestniczek rekolekcji w Turynie (koniec lipca 2016) napisała nam sprawozdanie z tego pięknego doświadczenia:


Rekolekcje 2016

Tegoroczne rekolekcje VDB z naszego Regionu mogły odprawić w jednym z trzech miejsc (i krajów), do wyboru: w Moskwie, w Woźniakowie lub w Turynie.

Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej

W dniach 27 – 30 maja br. w domu generalnym SDB w Rzymie przy via Pisana odbyła się doroczna Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej. Uczestniczyły w niej dwie VDB z Rady Centralnej. Między innymi przedłożono Księdzu Generałowi propozycje Wiązanki na rok przyszły.  Wybrano dwóch przedstawicieli do Sekretariatu światowej konsulty RS. Wybrano też miejsce na spotkanie następnej Konsulty; odbędzie się ona w Turynie, w powiązaniu z uroczystymi obchodami stulecia VDB. Pięknym przeżyciem było nawiedzenie Bazyliki św.

Posługa na rzecz emigrantów z Afryki

Nasza siostra Concetta L., pielęgniarka z Sycylii, otrzymała od władz miejskich specjalną nagrodę „Bianca di Navarra” w dowód uznania za jej zaangażowanie na rzecz ubogich i emigrantów przybywających z Afryki. Gratulujemy jej z całego serca i podziwiamy za długoletnią pokorną i pełną miłości, profesjonalną posługę na rzecz najuboższych. 

Zamknięcie Roku Życia Konsekrowanego

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego, z okazji zamknięcia Roku Życia Konsekrowanego, w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Temat: „Życie konsekrowane w jedności”. 

Nowy Asystent Centralny VDB oraz CDB

Nowym Asystentem Centralnym Ochotniczek Księdza Bosko oraz Ochotników z Księdzem Bosko został ks. Joan Lluis Playa SDB. Jest hiszpańskim salezjaninem, w przyszłym roku będzie obchodzić 50 - lecie ślubów zakonnych. Na drodze swego kapłańskiego i salezjańskiego powołania do tej pory pełnił następujące obowiązki: nauczyciel, koordynator duszpasterstwa i dyrektor szkół, inspektorialny delegat ds.

Rok Życia Konsekrowanego

Mamy zaproszenie do Rzymu na zakończenie Roku Życia Konskrowanego. Najpierw od 28 stycznia 2016 r.odbędzie się kongres świeckich konsekrowanych z całego świata. Zaś 2 lutego odbędzie się spotkanie wszystkich konsekrowanych z Ojcem św. Franciszkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=qQN8isd6HJc

W Rodzinie Salezjańskiej

22 sierpnia w Pieszycach, w domu  Sióstr Salezjanek odbyła się podniosła uroczystość. Po sześciu latach sprawowania posługi Inspektorki przez s. Halinę Lewandowską nastąpiło przekazanie władzy  siostrze Annie Świątek. Tej radosnej sztafecie towarzyszyło wiele podziękowań i życzeń, do których i my się przyłączamy. Nowej Siostrze Inspektorce Annie  z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, rozwoju wszystkich wspólnot i wielu nowych powołań do pracy na żniwie Pańskim.

Statystyki Anno Domini 2015

Zgodnie z tegorocznym Elenkiem na świecie jest obecnie 1230 VDB, w tym 68 aspirantek. Patrząc na kontynenty, obecność Ochotniczek Księdza Bosko rozkłada się następująco:

Afryka  -  56 VDB

Ameryka  -  405

Azja  -  146

Europa  -  623

20 maja 1917 - 20 maja 2015

20 maja br. mija 98 lat od pierwszego historycznego spotkania - dnia skupienia pierwszych VDB z ks. Filipem Rinaldim, który zapoczątkował dzisiejszy Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko. Z tej okazji Odpowiedzialna Generalna wystosowała do nas taki oto list:


Kochane Siostry,

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Miejscu Piastowym

Instytut Ochotniczek Księdza Bosko jest i uważa się za żywą cząstkę Rodziny Salezjańskiej. Dzieli z nią dziedzictwo duchowe, żyjąc w zgodnej harmonii ze wszystkimi grupami, które ją tworzą i wnosi do niej wartości i oryginalność swojego powołania. 


Zakopane - udział w Kongregacji

Nasza przedstawicielka uczestniczyła w zimowej Kongregacji Osób Odpowiedzialnych za Powołania, która odbyła się w Zakopanem w dniach 27.II – 1.III.2015 r. Temat spotkania: „Rozeznać powołanie”.

Dni duchowości salezjańskiej

Dwie Ochotniczki Księdza Bosko z Polski uczestniczyły w Dniach Duchowości Salezjańskiej w Rzymie, 15 -18 stycznia br. Przyjechały zauroczone!

Spotkanie opłatkowe w Lublinie

W niedzielę 11 stycznia br. w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Instytutów Świeckich z archidiecezji lubelskiej.  Prowadził je ks. dr Andrzej Krasowski, który odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Przybliżył w niej treść Listu apostolskiego ojca świętego Franciszka do osób konsekrowanych oraz zachęcił do życia w duchowej radości i do wdzięczności za otrzymane dary.