5 grudnia - wspomnienie bł. Filipa Rinaldiego

Nasza Odpowiedzialna Generalna Olga, na dzień 5 grudnia wystosowała do wszystkich Ochotniczek Księdza Bosko list z życzeniami i z... zadaniem:

 

Kochane siostry,

 

Zbliżamy się do święta ks. Rinaldiego – 5 grudnia. Chcę Was wszystkie pozdrowić i dzielić z Wami radość z daru wierności powołaniu, otrzymanemu od Boga,  poprzez działania i odwagę naszego drogiego Założyciela i naszych pierwszych sióstr.

 

Nie zapominajmy o naszych korzeniach i o pragnieniu zrodzonym w sercach naszych pierwszych sióstr, by poświęcić się Bogu i pozostać w świecie, ponieważ świat już wówczas stawiał przed nimi liczne wyzwania. Z pomocą i dzięki formacji dobrego Ojca odczytały to, co było ukryte w ich codzienności jako zaproszenie od Boga.

 

Nie przechodźmy przez nasz świat nie odkrywając Boga w różnych sytuacjach. Otwórzmy się na NIEGO, odkrywając Go w ludziach potrzebujących, chorych, opuszczonych, młodych, słabych, zdezorientowanych… ON jest obecny nie tylko w rzeczach pięknych, za co realnie Go wychwalamy, ale także w każdym cierpiącym, i tam chcemy za Nim iść i Go kochać.

 

Otwórzmy się, by każdego dnia dobrze czynić to rozeznawanie: aby ON nie przechodził blisko nas nierozpoznany i nie przyjęty przez nas jako nasz Brat i Miłość. To może być myśl na czas Świętego  Adwentu, jaki przeżywamy.  Bardzo konkretne zadanie – rozpoznawać Boga w każdym momencie naszej codzienności.

 

Życzę Wam radosnego świętowania i dobrego Adwentu przy  wstawiennictwie ks. Filipa Rinaldiego.

 

Olga