Częstochowa - plenarne zebranie KKIŚ

W dniach 25-27 października 2013 roku w Częstochowie odbyło się plenarne zebranie Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Wśród reprezentantek 25 instytutów świeckich istniejących  w Polsce po raz pierwszy obecni byli księża diecezjalni - członkowie Kapłańskiego Instytutu Świeckiego. Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Józefa Szamockiego, który uczestniczył w całości zebrania i wygłosił dwie konferencje na temat:

1. Wiara i powołanie. 2. Wierzę w Syna Bożego. 

Przedstawiciele instytutów dyskutowali w grupach nad tematem wierności powołaniu oraz formacji i przygotowania członków do realizowania misji w świecie.

Przewodnicząca KKIŚ wspólnie z Radą Wykonawczą przekazała bieżące informacje  i plany działań Konferencji na rok 2014.  

W zebraniu uczestniczyły dwie VDB.