Zgromadzenie Generalne zakończone!

Radość z przeżywania Światowych Dni Mlodziezy w Rio de Janeiro dla nas łączyła się z radością zakończenia AG 7 w Rzymie. Siódme Zgromadzenie Generalne VDB zakończyło się wyborem nowej Rady Generalnej, która będzie kierować życiem Instytutu w kadencji 2013 - 2019. Rada jest międzynarodowa, w jej skład weszła jedna Koreanka, jedna Argentynka, jedna Wenezuelanka, dwie Słowaczki oraz cztery Włoszki. Pierwsze posiedzenie Rady, jej ukonstytuowanie się miało miejsce już w ostatnią noc Zgromadzenia, z soboty na niedzielę. Niech Duch Święty będzie mocą i Przewodnikiem tej Rady jak i każdej VDB na drogach nowej ewangelizacji.