Wybory Odpowiedzialnej Generalnej

Dzień 26 lipca był dla Zgromadzenia Generalnego bardzo intensywny. Przed południem zostały zakończone prace nad dokumentem dotyczącym formacji permanentnej oraz zatwierdzono modyfikacje niektórych artykułów Konstytucji VDB. Po południu, po adoracji Najświętszego Sakramentu i odpowiednim wprowadzeniu eksperta ks. Mario Llanos, przystąpiono do wyborów. Po niedługim czasie rozlegające się z auli oklaski były znakiem, że dokonano wyboru Odpowiedzialnej Generalnej VDB. Została nią ponownie pani Olga ze Słowacji. Będzie pełniła swą funkcję w drugim sześcioleciu, w latach 2013 – 2019. Serdecznie gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego oraz obfitości Jego darów.