AG 7 - dzień drugi, 20 lipca 2013

W drugim dniu obrad prace AG 7 weszły w pełny rytm. Odpowiedzialna Generalna przedstawiła obszerne sprawozdanie z minionego sześciolecia, zaś administratorka sprawozdanie finansowe. Wybrano sekretarki Zgromadzenia oraz skrutatorki. Po południu miała miejsce pierwsza praca w grupach nad wstępem i pierwszym rozdziałem nowego dokumentu.

 

Od tego dnia Ochotniczki są także na twitterze… można zajrzeć!  (@VDonBosco)