AG 7 - dzień pierwszy, 19 lipca 2013

Pierwszy pełny dzień AG 7 był dniem refleksji, ciszy, adoracji i osobistej medytacji. Dzień skupienia rozpoczął sie poranną medytacją ks. Juana Josè Bartolomè na temat osoby Maryi, jako tej, która uwierzyła. Po niej nastąpił długi czas przerwy w ciszy. Po południu ks. Generał zaproponował medytację zatytułowaną “Prorocy nadziei dla chorego świata. Misja życia konsekrowanego dziś”, po której znów nastąpiło milczenie, a następnie czas na dzielenie się w grupach. Msza św. sprawowana przez ks. Generała zamknęła dzień skupienia delegatek. Po kolacji Odpowiedzialna Generalna przedstawiła osobę regulatorki (VDB z Mediolanu), która będzie prowadziła prace Zgromadzenia oraz różne komisje techniczne, składające się z sióstr służących swoimi kompetencjami (animacja liturgiczna, komunikacja, sekretariat, zamieszkanie i tłumaczenia). Wieczór zakończył się wystąpieniem ks. Mario Llanos, zaproszonego jako eksperta, który towarzyszy wielu instytutom życia konsekrowanego podczas kapituł generalnych. Ks. Mario podkreślił, że świadomość bycia wybranym jest źródłem radości, powołanie jest formacją; z nim idzie w parze posłanie, jakie daje nam Bóg przez to, kim jesteśmy. Napełniać świat miłością. W tym wszystkim Bóg jest z nami... nie bójcie się... Czego więcej możemy chcieć na początek AG?