Siódme Zgromadzenie Generalne rozpoczęte!

Uroczystą Mszą św. Skierowaną do Ducha Świętego rozpoczęło się Siódme Zgromadzenie Generalne VDB (AG 7). Po niej nastapiło uroczyste otwarcie z pozdrowieniami i wystapieniami Odpowiedzialnej Generalnej VDB, Księdza Generała SDB, Matki Generalnej CMW, Przewodniczącej CMIS, przedstawicielki Byłych Wychowanek Salezjańskich, Odpowiedzialnego Głównego CDB oraz Sióstr Miłosierdzia.

Żyć między PAMIĘCIĄ a PROFETYZMEM: to przesłanie skierował w homilii ks. Generał Pascual Chavez. Pamięć, by powracać do początków i profetyzm, by przyjąć postawę pełnej otwartości na nowe drogi, którymi chce nas prowadzić Bóg. Ks. Generał życzył, by to AG 7 stało się początkiem nowych narodzin Instytutu. W otwarciu wzięły udział przybyłe z całego świata delegatki, grupa VDB z Włoch, która dołączyła tu na zakończenie swoich dorocznych rekolekcji, sporo księży salezjanów i członków Rady Generalnej SDB oraz przedstawiciele różnych grup Rodziny Salezjańskiej.

Zgromadzenie Generalne odbywa się w Rzymie, w dniach: 18 – 28 lipca br. Jego tematem głównym jest formacja permanentna. Zostanie tez wybrana nowa Rada Centralna VDB.