Odszedł do Pana Ks. Emil Boba

27 stycznia odszedł do Pana ks. Emil Boba (1933 – 2013). Wśród wielu obowiązków, jakie pełnił w Zgromadzeniu Salezjanów była również służba na rzecz rodzącego się w Polsce Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko. Ks. Emil był asystentem kościelnym w zespole Podhale w latach 1978 - 1996. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Oświęcimiu. Z wdzięcznością modlimy się za jego duszę.