Madryt, obchody 50 - lecie VDB

Ochotniczki Księdza Bosko w Hiszpanii obchodzą w tym roku 50- lecie obecności w tym kraju. W dniu 6 grudnia br. została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna w madryckim kościele pw. św. Franciszka Salezego, którego kamień węgielny w roku 1926 poświęcił jeszcze ks. Filip Rinaldi, gdy by generałem Zgromadzenia. Na uroczystość przybyła odpowiedzialna Generalna Instytutu, przedstawiciele innych grup Rodziny Salezjańskiej oraz liczni księża salezjanie.

Eucharystii przewodniczył Inspektor salezjanów Madrytu, ks. Luis Onrubia. W swoim kazaniu stwierdził, przytaczając słowa Benedykta XVI, że kobiety konsekrowane są dzisiaj bardziej potrzebne niż 50 lat temu, ponieważ Europa potrzebuje osób, które żyją radykalnością Ewangelii, aby dać się poznać światu w sposób prosty i dyskretny. Następnie zachęcił VDB do zjednoczenia się z krzewem winnym, którym jest Chrystus, aby nieść obfite owoce miłości i nadziei dla świata, który przeżywa kryzys.

Aktualnie na Półwyspie Iberyjskim jest 59 VDB, które skupiają się w siedmiu zespołach: Barcelona, La Coruna, Madrid, Orense, Vigo, Zamora i Porto (Portugalia).