5 grudnia - święto patronalne

 5 grudnia to liturgiczne wspomnienie Założyciela VDB, bł. Filipa Rinaldiego. W tym czasie, we wszystkich Regionach VDB, również w Polsce, odbywają się spotkania, uroczyste Msze św. powiązane ze składaniem i ponawianiem ślubów.

Na tę okazję otrzymałyśmy również list Odowiedzialnej Generalnej. Oto jego fragment:

 

"Moje najdroższe siostry

 

Bóg ponownie daje nam możliwość wspólnotowego świętowania wspomnienia naszego drogiego Założyciela. Wysiłek jaki włożymy w to aby być wierne naszemu powołaniu będzie naszym sposobem aby powiedzieć mu dziękuję.

 

 Żyjemy we współczesnej kulturze postmodernistycznej, ale bycie konsekrowanymi w świecie, ma to samo znaczenie wczoraj jak i dzisiaj: zanieść i odkryć Chrystusa w różnych sytuacjach naszego życia. (…)

 

Ten Rok Wiary prowokuje nas do ponownego powrotu do Kerygmatu, do Pisma świętego i także do „Zeszytu Carpenery”, ponieważ także to jest, w gruncie rzeczy, część naszej „wiary powołaniowej”. Ksiądz Rinaldi – nasz Założyciel – prosi nas abyśmy były nosicielkami Chrystusa w świecie, z obliczem księdza Bosko.

 

Życzę wszystkiego najlepszego na czas Adwentu, udanego święta Księdza Rinaldiego i owocnego Roku Wiary.

                                Olga"