Wiązanka ks. Generała SDB

Ks. Generał SDB Pasqual Chavaz zaprezentował treść Wiązanki na rok 2013:

 

Wzorem Księdza Bosko - wychowawcy

ofiarujmy młodzieży Ewangelię radości

stosując pedagogię dobroci.

 

Będzie ona przedmiotem rozważań całej Rodziny Salezjańskiej, również Ochotniczek Księdza Bosko. Z treścią Wiązanki i komentarzem do niej można się zapoznać na stronie:

 

http://salezjanie.pl/czytelnia/prezentacja-wiazanki-2013