Wybór delegatek na AG 7

We wszystkich Regionach Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko odbywają się obecnie Zgromadzenia Regionalne. Są to uroczyste zebrania przedstawicielek Regionu, które w tajnych wyborach wyłaniają delegatki na siódme Zgromadzenie Generalne VDB (AG 7), które odbędzie się w Rzymie, w lipcu 2013 r.

Takie Zgromadzenie odbyło się również w Polsce, we wrześniu br. Zostały wybrane dwie delegatki, jedna z Polski, druga z Litwy.

W spotkaniu uczestniczyli również goście: Księża inspektorzy: ks. Sławomir Łubian i ks. Dariusz Bartocha, Przewodnicząca Krajowej Konferencji IŚ wraz z sekretarką, siostry salezjanki oraz VDB z Republiki Czeskiej i ze Słowacji.