Statystyki 2012

Statystyki osobowe Instytutu Świeckiego Ochotniczek Ksiedza Bosko za rok 2012 pokazują nastepujące dane wg kontynentów:

 

         Afryka          43       

         Ameryka    421

         Azja           142

          Europa      661

                                        RAZEM    1267 VDB

 

Organizacyjnie Instytut jest podzielony na 22 Regiony i 176 Zespołów.

Z krajów europejskich najwięcej VDB jest we Włoszech (296), na drugim miejscu jest Słowacja (150) a na trzecim Czechy (51).