Instytuty świeckie o nowej ewangelizacji

http://nowaewangelizacja.org/ewa-kusz-instytuty-swieckie-o-nowej-ewangelizacji/

 

Ochotniczki Księdza Bosko uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła nie przez prowadzenie wspólnych dzieł lub akcji, lecz przez świadectwo życia w pełni oddanego Bogu. Chcemy, stosownie do zdolności i możliwości każdej z osobna, być w sposób czynny i odpowiedzialny obecne wszędzie tam, gdzie żyją i pracują ludzie świeccy.

 

Jako jednostki i jako Instytut szukamy sposobów na przedłużanie w codzienności Miłości Jezusa.