Wielki Tydzień przy sercu Jezusa

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK: "Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii... Marta zaś wzięła funt drogocennego olejku i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła." (J 12,1)

 

Wokół Jezusa wielka kumulacja nienawiści ze strony arcykapłanów i faryzeuszy.

Przy Nim kochający Go. Tak samo i dziś.

Panie Jezu! Nienawiść świata chcę Ci wynagrodzić moją miłością.

Jestem po stronie Marii. Wraz z nią klęczę przy Tobie, Panie i całuję Twoje stopy.

 

Z Konstytucji VDB:

"...w sposób zasadniczy opowiadmy się za Chrystusem i idziemy za Nim, jako Jedynym Niezastąpionym, Jedyną Milością i Jedynym tylko Panem."