Spotkania w czasie wizytacji

W czasie aktualnej wizytacji Inspektorii Krakowskiej SDB, ks. Vaclav Klement, radca generalny ds. misji, spotyka się również z Ochotniczkami Księdza Bosko. Takie spotkania miały już miejsce w Krakowie i w Lublinie. Ks. Vaclav interesuje się naszym życiem i aktywnością, chętnie też przekazuje wiadomości o życiu Rodziny Salezjańskiej na całym świecie i daje nam impulsy do dalszego rozwoju. Ks. V. Klement przez 12 lat był asystentem VDB w Korei Południowej. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w Korei są aktualnie 23 VDB.

 

2012.03.12