Sympozjum w Warszawie

W dniach 5-6 listopada br., w przedstawicielka VDB uczestniczyła w Ogólnopolskim Sympozjum organizowanym w Warszawie z inicjatywy Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Temat: „Jak we współczesnym świecie być świadkiem tajemnicy Wcielenia”. Gościem honorowym sympozjum był prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J.E. ks. abp Joao Braz de Aviz, który wygłosił wykład i odpowiadał na pytania uczestników. Zwracając się do członków instytutów świeckich prefekt watykańskiej dykasterii podkreślił, iż obecnie nie wystarczy realizować wymagania kodeksu moralnego, lecz aby przekazać doświadczenie duchowe trzeba ukazywać praktyczne doświadczenie Boga. Zachęcał, by świeccy konsekrowani byli autentycznymi uczniami Chrystusa, których Ten „umieścił w świecie i dla świata”, a także, by pogłębiali kompetencje zawodowe i oddziaływali poprzez swoją obecność w różnych środowiskach.

Wykłady teologiczne wygłosili również: ks. prof. Jerzy Szymik (temat: „Światło Wcielenia – inkarnacyjny wymiar teologii życia”.) oraz ks. dr hab. Andrzej Draguła (temat: „Świecki w świeckim świecie; od kontestacji do symbiozy”).

Oprócz abpa de Aviz w sympozjum uczestniczyli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, bp Józef Szamocki, delegat Episkopatu ds. Instytutów świeckich oraz bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. życia konsekrowanego. Obecni byli także przewodniczący wszystkich Konferencji życia konsekrowanego oraz przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich p. Ewa Kusz.

 

W programie sympozjum był też panel dyskusyjny oraz świadectwa.