Wilno - spotkanie z Radcą

27 września, w Wilnie na Litwie, miejscowe Ochotniczki Księdza Bosko spotkały się z Ks. Pier Fausto FRISOLI SDB (Radca Regionalny dla Włoch i Środkowego Wschodu), który wizytował litewskich salezjanów. Spotykając się z VDB przekazał pozdrowienia od ks. Generała, który zachęca do ściślejszej współpracy z Rodziną Salezjańską, do głębszych relacji, wzajemnego poznania się , dzielenia doświadczeniami, talentami, by współpracować w prowadzeniu dzieł.

 

Jedna z uczestniczek spotkania relacjonuje:

„Interesował się, jak odbywają się nasze spotkania, czym żyjemy na co dzień, jak wygląda nasze zaangażowanie w parafiach, pytał jak wyglądają nasze relacje z młodzieżą i jak jest z wiarą u naszej młodzieży. Życzył, aby  przez nas VDB i SDB ludzie zobaczyli oblicze ks. Bosko . Opowiedział nam również, jak salezjanie przygotowują się  do 200 rocznicy urodzin Księdza Bosko :

2012 rok ma być poświecony studiowaniu biografii ks. Bosko, by nie tylko poznawać ale i żyć kierując się jego przykładem;

2013 rok – poznawanie pedagogiki Ks. Bosko;

2014 rok-   poznawanie duchowości Ks. Bosko"

W 2013 roku Litwę nawiedzą relikwie Ks. Bosko.

Na zdjęciu:

Ks. Jacek Paszenda SDB, proboszcz Parafii św. Jana Bosko w Wilnie,

 Asystent lokalny VDB