Beatyfikacja Jana Pawła II

Wraz z całym Kościołem, w dniu 1 maja 2011, z radością przeżywałyśmy beatyfikację papieża Jana Pawła II.

Wiele z nas, zarówno z Polski jak i innych krajów świata, było w Rzymie i uczestniczyło osobiście w tych podniosłych uroczystościach.

 

Papież Jan Paweł II wielokrotnie przemawiał do członków instytutów świeckich. Oto kilka jego myśli wypowiedzianych do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich w Rzymie, 1 lutego 1997 r.:

 

„ ...oczekuje się od instytutów świeckich wielkiego zdecydowania i wyraźnego przylgnięcia do typowego charyzmatu ich konsekracji: tworzenia syntezy wiary i życia, Ewangelii i historii ludzkiej, całkowitego oddania się chwale Bożej i bezwarunkowej dyspozycyjności dla pełni życia w służbie braciom i siostrom na tym świecie. (...)

...misja chrześcijanina w świecie nie może być sprowadzona do czystego i prostego przykładu szlachetności, kompetencji i wierności obowiązkom. To wszystko jest już wcześniej założone. Idzie o przyswojenie sobie tych samych uczuć Jezusa Chrystusa, aby być w świecie znakiem Jego miłości. To jest sensem i celem autentycznej świeckości chrześcijańskiej i następnie celem i wartością chrześcijańskiej konsekracji przeżywanej w instytutach świeckich.”