Spotkanie w Rzymie

W dniach 27-30 grudnia 2010, w Rzymie, odbyło sie światowe Konwenium Odpowiedzialnych Regionalnych VDB. Celem spotkania była weryfikacja drogi przebytej po ostatnim Zgromadzeniu Generalnym w roku 2007 aż do dziś oraz planowanie pracy na najbliższe 3 lata.

Na otwarcie spotkania przybyła Matka Yvonnne Reungoat, Przełożona Generalna FMA. Zaś 28 grudnia ks. Generał Pascual Chavez odprawił dla grupy Mszę św. i spożył z Ochotniczkami obiad.

Pogodny wieczór. VDB z Ameryki Południowej