Lourdes

Od 15 do 17 października w Lourdes odbyła się pierwsza pielgrzymka – sympozjum dla członków INSTYTUTÓW ŚWIECKICH  z Europy. Było obecnych 10 VDB.

„Zjednoczeni wokół groty Maryi, miałyśmy możliwość wspólnej modlitwy za świat a szczególnie za nasz Instytut. Spotkanie było cenną okazją, by się poznać i wymienić doświadczenia oraz podzielić się refleksją na temat naszego stylu życia w dzisiejszym świecie. Można było posłuchać wielu różnych świadectw o tym, w jaki sposób członek Instytutu Świeckiego może być świadkiem nadziei we własnym środowisku.”

Uczestniczka