Spotkanie z Radą Generalną

W bieżącym roku Rada Generalna VDB miała swoje dłuższe wakacyjne posiedzenie na Słowacji. Na zakończenie posiedzenia była możliwość spotkania się członkiń Rady z Ochotniczkami Księdza Bosko z terenu Słowacji, jak również z sąsiednich krajów: z Czech i z Polski (z Polski dojechały trzy przedstawicielki).

28 sierpnia, w małej ale bardzo malowniczo położonej miejscowości Terchova, kościół parafialny zapełnił się Ochotniczkami Księdza Bosko. We Mszy św. celebrowanej przez dziesięciu księży Asystentów, pod przewodnictwem ks. Karola Manika, Inspektora SDB z Bratysławy, uczestniczyło kolo stu osób. Były obecne również dwie słowackie Siostry Salezjanki, przedstawicielki Siostry Inspektorki.

Po Mszy św. każda z Radczyń Gentralnych opowiedziała co nieco o swoich obowiązkach w Radzie. Była możliwość stawiania Radczyniom pytań, jak również zaprezentowania się poszczególnych Regionów VDB, przybyłych na spotkanie.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania udali się na obiad do restauracji.