Wizyta Wice Odpowiedzialnej Generalnej

 

Na początku lipca Polskę odwiedziła Wice Odpowiedzialna Generalna VDB, Michelina Pandolfi z Neapolu. Spotkała się z Ochotniczkami Księdza Bosko, niektóre odwiedziła w domu i w miejscu pracy, zapoznając się z polskimi warunkami życia i apostolstwa w świecie.

 

 Podczas dwudniowego kursu wygłosiła dla Ochotniczek wykłady na temat „W trosce o świat bardziej sprawiedliwy: bardziej być niż mieć”.

Wykładom towarzyszyły dyskusje. Pracując w grupach, najpierw szukałyśmy wspólnej dla wszystkich ludzi definicji sprawiedliwości a następnie sensu sprawiedliwości zawartego w Piśmie świętym. W świetle tych refleksji dochodziłyśmy do naszego sposobu świadczenia o sprawiedliwości we współczesnym świecie, w naszych środowiskach. Wszystko to umocniło nas w przekonaniu, że o sprawiedliwość trzeba walczyć niejednokrotnie ponosząc osobiste ryzyko. Naszym obowiązkiem jest zawsze działać w sposób sprawiedliwy i szanować prawa człowieka w każdej sytuacji.

W kursie uczestniczył również ks. Władysław Nowak, Asystent Regionalny VDB.