Ks. Edward Tatura odszedł...

W środę, 3 marca 2010 r., siedem VDB uczestniczyło w pogrzebie śp. Ks. Edwarda Tatury, salezjanina. Pogrzeb odbył się w Kuźnicy Czeszyckiej – ostatnim miejscu pracy  Księdza, gdzie pełnił funkcję proboszcza.

Ks. Edward, chociaż nigdy nie był asystentem VDB, jednak bardzo żywo interesował się naszym powołaniem i wielokrotnie wspierał nas nie tylko duchowo ale i materialnie. Zaproponował Ochotniczkom, aby jeden z witraży w kościele NSPJ w Częstochowie na Stradomiu  był poświęcony błogosławionemu Filipowi Rinaldiemu. Dzięki Jego wsparciu Ochotniczki wydawały kolejne  foldery powołaniowe. Z ojcowską dobrocią udzielał nam gościny w salezjańskich placówkach, gdzie pracował. Towarzyszył nam jako kierowca w wielu wyprawach, zwłaszcza zagranicznych. Uczestniczył w pogrzebach naszych bliskich. Dziś pozostaje wdzięczna pamięć za Jego dobre serce i towarzyszenie nam w wielu ważnych dla nas momentach. 

Ks. Edward Tatura odszedł do Pana w wieku 63 lat i w 36 roku kapłaństwa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!