LUBLIN

10 stycznia przedstawicielka VDB uczestniczyła w spotkaniu dla członków

 Instytutów Świeckich z terenu Lublina. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił

bp Mieczysław Cisło. Koncelebrowali:  ks. Józef Szczypa i ks. Andrzej Krasowski. W programie spotkania nie zabrakło kolędowania, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.

Na terenie archidiecezji lubelskiej żyją przedstawiciele dwunastu Instytutów Świeckich, męskich i żeńskich. Spotkania międzyinstytutowe odbywają się trzy razy w roku.