Wcielać w świat miłość Chrystusa

Jezus przyszedł na świat, byśmy przez wiarę w Niego i Jego  miłość, mieli życie  wieczne. Syn Boży zechciał stać się jednym z nas, aby podzielić nasz los.

W misterium Wcielenia odkrywamy, co oznacza „pozostawać w świecie”: łączyć się solidarnie ze światem tak, jak to czynił Chrystus, Słowo Wcielone.

 

 

 „Jesteśmy powołane, by żyć w świecie, naśladując Chrystusa, który przez swoje Wcielenie wszedł w środowisko społeczno – kulturowe ludzi, wśród których żył jako posłany od Ojca.”

 

Z Konstytucji VDB

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

wszystkim naszym Przyjaciołom

życzymy przeżywania tego czasu w bliskości Jezusa, Maryi i Józefa

oraz prawdziwej radości ducha, która z tej bliskości płynie.

Ochotniczki Księdza Bosko