Spotkanie aspirantek

Warszawa: 17-19.08.2018, w salezjańskim domu inspektorialnym na Kawęczyńskiej odbyło się spotkanie formacyjne aspirantek i profesek czasowych.

„Był to dla nas czas bycia w bliskości z Jezusem, we wspólnocie z siostrami i braćmi, czas rozeznawania, poznawania woli Pana i uczenia się jak Go naśladować w codzienności, czas doświadczania co znaczy być posłusznym w świecie, przez pryzmat historii naszego narodu, ale także czas cudów i miłości. Był czas na rozmowę, dzielenie się codziennymi trudami, na naukę i na radosny wypoczynek. Dla Ochotniczki (zwłaszcza robiącej pierwsze kroki w swoim powołaniu jak ja), czas spędzany we wspólnocie to czas ładowania akumulatorów. Teraz wiem, że „wystarczy mi Jego łaski” do następnego siostrzanego spotkania.”