Międzynarodowe rekolekcje na Morawach

Velehrad w Republice Czeskiej, miejsce pradawnego kultu świętych Cyryla i Metodego, był miejscem, w którym na początku maja VDB z kilku Regionów odprawiły doroczne rekolekcje. Obecne były osoby z Czech, Słowacji, Polski, Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier i Malty. Nauki głosił ks. Pascual Chavez SDB, poprzedni przełożony generalny SDB. Jego nauki były proste, jasne i przekonywujące, porywał do życia głęboką wiarą i oddania się w służbie innym. Na język polski, na żywo, tłumaczył nasz asystent regionalny ks. Robert Wróblewski. Obecni byli również księża asystenci ze Słowacji, Czech i Węgier.
Z naszego Regionu uczestniczyło 18 VDB.