Zakończenie Roku Jubileuszowego

Podczas uroczystego spotkania VDB w Krakowie, w dniach 1-3.XII.2017, odbyło się zamknięcie tegorocznych obchodów 100-lecia Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko. W sobotę Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Radca Generalny SDB ks. dr Tadeusz Rozmus. W wielu serdecznych słowach zachęcał nas do wierności i wytrwałości na drodze do świętości i wypełnianiu naszej misji. „To niewiele co zdołamy zdziałać, róbmy ze świadomością, że za nami stoi ŚWIĘTY, który nas posyła”.

W sobotę mogłyśmy uczestniczyć w grze miejskiej „Śladami świętych kobiet”. I tak  poznałyśmy bliżej miejsca związane z życiem św. Bronisławy, św. Jadwigi, św. Kingi, bł. Anieli Salawy oraz św. Rity.  

W pierwszą niedzielę adwentu liturgii przewodniczył ks. Marcin Kaznowski, wikariusz inspektorialny z Krakowa. Jego słowo pobudziło nas do aktywnego oczekiwania na przyjście Pana.

Dla VDB był to czas ponawiania profesji oraz przechodzenia na kolejne etapy formacji początkowej. Wszystko „w promieniach” naszego Założyciela, bł. Filipa Rinaldiego, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy 5 grudnia oraz w nowennie do Maryi Niepokalanej Wspomożycielki.

Spotkanie odbyło się w salezjańskim seminarium na Łosiówce, pośród wielkiej życzliwości ze strony księży salezjanów oraz salezjańskich kleryków.  Szczególne podziękowanie kierujemy do kleryków Adriana i Patryka, a także dla wspaniałego zespołu muzycznego pod kierunkiem kl. Krzysztofa.