Poznań

W dniach 9-11.06.2017 w Poznaniu miały miejsce oficjalne obchody 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Piątki Poznańskiej. Chodzi o pięciu młodych wychowanków oratorium poznańskiego, którzy zostali straceni podczas II wojny światowej, i których papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi wśród innych męczenników.

Program był skierowany głównie do młodzieży, ale młodym ludziom towarzyszyli przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej, w tym Ochotniczki Księdza Bosko z zespołu wrocławskiego. W sobotę 10 czerwca o godz. 10.30 miała miejsce konferencja i projekcja filmu przedstawiająca postaci Edwarda Klinika, Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego i Jarogniewa Wojciechowskiego. A w południe uroczystej Mszy św. w kościele  na Winogradach przewodniczył ks. Generał Angel F. Artime. Kolejne punkty sobotniego świętowania to koncert i zwiedzanie Fortu VII (jedno z miejsc więzienia młodych oratorianów).

Czego mogą nauczyć młodych i tych starszych Błogosławieni Oratorianie? Tego, że są wartości uniwersalne: według zamierzenia wychowawczego ks. Bosko młodych ludzi należy wychowywać na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Te dwie sfery, ziemska i duchowa, współgrały w nich doskonale. Dla tych młodych chłopaków troska o rodziny, z których pochodzili, zabawy w oratorium, praca, przyjaźnie, plany małżeńskie, były złączone z głęboką wiarą w Bożą Opatrzność, prostymi praktykami religijnymi i z życiem sakramentalnym.