Spotkanie Instytutów Świeckich na Słowacji

W sobotę 4 marca 2017 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się spotkanie formacyjne członków IŚ istniejących na Słowacji. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji  70-lecia wydania Konstytucji Apostolskiej Provida mater Ecclesia papieża Piusa XII. Zaproszenie przyjęło prawie 90 członków IŚ z całej Słowacji. Na podstawie tekstu Giorgio Mazolli Formacja do świeckości uczestnicy zastanawiali się nad predyspozycjami do życia w świeckości konsekrowanej, z celem pogłębienia i umocnienia własnej tożsamości oraz dokonywania właściwego rozeznawania przy przyjmowaniu nowych członków. Po południu zastanawiali się nad swoim życiem konsekrowanym na podstawie wezwań papieża Franciszka skierowanych do osób konsekrowanych i opublikowanych przez Luigiego Gucciniego w książce „Vita consacrata e mondanità spirituale“. 

W tym samym dniu spotkała się Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich na Słowacji, złożona z przełożonych poszczególnych instytutów. Był to czas dziękczynienia za dar erygowania Konferencji i zatwierdzenia jej statutów przez Stolicę Apostolską, do ktorego doszło 30 listopada 2016 r.  Jak napisał kard. Joao Braz de Aviz, nowa forma prawna będąca cennym narzędziem wspólnototworczym powinna służyć Ludowi Bożemu bogactwem charyzmatu świeckości konsekrowanej.

Spotkanie zostało uwieńczone wspólną adoracją oraz mszą świętą odprawianą przez obecnych kapłanów będących członkami IŚ.

Na Słowacji jest 9 instytutów świeckich życia konsekrowanego, najliczniejszy jest salezjański :-)

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/rehole-a-spolocenstva/p/sekularne-instituty